یک سلام

سلام به بانو به زندگی به عشق

اینجا با هم و در کنار هم فرصتی خواهیم داشت برای از نو شروع کردن

برای ایستادن برای کمر صاف کردن برای دوباره بالیدن

اگر تو هم مثل من مدت زیادی به خاطر مشکلات زندگی  زن بودنت

را از یاد برده بودی

پس سلام

/ 1 نظر / 26 بازدید
نوای آشنا

سلام بر هدی نازنین تبریک برای این شروع عالی سر فرصت بهتون سر می زنم ...مطمئن باش